Vriend en donatie

Vriend worden door ons structureel te steunen?

Als u vriend wilt worden, heeft u twee mogelijkheden. Mocht u bereid zijn een incasso af te sluiten, dan kunt u ook gebruik maken van Why Donate. Hier kunt u aangeven hoeveel u wil bijdragen en het bedrag zal automatisch worden afgeschreven.

Meld u zich aan via onderstaand formulier, dan zullen wij u via mail herinneren aan uw bijdrage. U ontvangt dan onze halfjaarlijkse nieuwsbrief.


De Belastingdienst heeft het Oecumenisch Aandachtscentrum aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat uw donatie aftrekbaar is voor de belasting.


Wilt u in aanmerking komen om uw periodieke gift (minimaal 5 jaar) aftrekbaar te maken voor uw belasting, dan verzoeken wij u het formulier van de Belastingdienst in de vullen en deze naar ons toe te sturen. Het formulier kunt u vinden op de website van de Belastingdienst, zie: Belastingdienst Overeenkomst periodieke giften.

Dit getekende formulier stuurt u vervolgens op naar het Aandachtscentrum. Per email: info@aandachtscentrumdenhaag.nl of per post: Schoolstraat 18, 2511 AX Den Haag.

Donaties

Wilt u ons eenmalig steunen? U kunt eenmalige donatie overmaken op IBAN NL25 INGB 0008 9838 07 t.n.v. STICHTING AANDACHTSCENTRUM in Den Haag of uw donatie direct overmaken via Why Donate.