Vriend en donatie

Vriend worden?

Meld u aan via administratie@aandachtscentrumdenhaag.nl, waarin u aangeeft vriend van het Aandachtscentrum te worden. U ontvangt dan onze halfjaarlijkse nieuwsbrief.

Donaties

Velen voelen zich verbonden met ons werk en willen ons financieel steunen. Donaties kunnen worden overgemaakt op IBAN NL25 INGB 0008 9838 07 t.n.v. STICHTING AANDACHTSCENTRUM in Den Haag. De Belastingdienst heeft het Oecumenisch Aandachtscentrum aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat uw donatie aftrekbaar is voor de belasting.