Stilteruimte

Beleef de stilte en/of gebedsdienst

Onze stilteruimte is één van de plekken vinden waar in Den Haag stilte daadwerkelijk te beleven is. De stilteruimte wordt daarnaast 1 keer per dag gebruikt voor een korte gebedsdienst. Hiervoor komen de dienstdoende vrijwilligers rond het middaguur bijeen. Bezoekers worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Andere stilteplekken

Op verschillende plekken in de binnenstad stellen ook anderen hun kerken, stilteruimten of kapellen op bepaalde tijden open voor stilte.