Organisatie

Stichting Aandachtscentrum

Via de Stichting Aandachtscentrum, gevestigd te Den Haag (RSIN 816169998), verlopen allerlei praktische zaken rond het Aandachtscentrum (uitbetaling van salarissen, fondsenwerving, verkrijgen van subsidies van de overheid, etc.).

Het bestuur van deze stichting bestaat uit:

  • L.H.I. Brummelaar (penningmeester)
  • G.A. Kaai (voorzitter)
  • T.C.A.M. van Woerkom (secretaris)
  • vacature

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit drie leden, die toezicht houden op de Stichting Aandachtscentrum en met name op het bestuur van het aandachtscentrum.

Raad van advies

De raad van advies bestaat uit vertegenwoordigers van kerken en geloofsgemeenschappen, die ons financieel of op andere wijze een warm hart toe dragen. Deze raad komt minimaal 1 keer per jaar bijeen om het bestuur te adviseren en het doel van de stichting te bewaken.

Klik hier voor een lijst van de betrokken kerken. en geloofsgemeenschappen

Beroepskrachten

De stichting van het Aandachtscentrum heeft twee professionele medewerkers in dienst: een pastor en een vrijwilligerscoördinator. Beiden hebben een weektaak van formeel 50%. Zij zetten zich samen met de vrijwilligers in om de missie van het Aandachtcentrum gestalte te geven. Deze medewerkers worden beloond volgens de Generale Regeling voor de rechtspositie van kerkelijke medewerkers van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). 

Beleidsplan

Het Beleidsplan 2020-2024 geeft een beschrijving van de werkzaamheden die het Aandachtscentrum verricht, zijn plaats in de samenleving, de organisatie van het werk, de ontwikkelingen en de doelen, de verkrijging, het beheer en de besteding van de financiële middelen en de resultaten die het Aandachtscentrum voor ogen heeft.

Jaarrekeningen en jaarverslagen stichting

Over 2022 is een jaarrekening opgemaakt en is een jaarverslag geschreven.

Jaarrekeningen en jaarverslagen zijn ook over voorgaande jaren opgemaakt en geschreven. Jaarrekeningen van 2021 en ouder zijn geconsolideerde jaarrekeningen van de stichting en de sinds april 2022 opgeheven vereniging:

Gedragscode privacy

Het Aandachtscentrum heeft een gedragscode waarin wordt aangegeven hoe het persoonsgegevens verzamelt en bewerkt en op welke manier deze gegevens worden gebruikt.