Organisatie

Vereniging Oecumenisch Aandachtscentrum voor Informatie en Ontmoeting

Het Aandachtscentrum wordt gedreven door de Vereniging Oecumenisch Aandachtscentrum voor Informatie en Ontmoeting, gevestigd te Den Haag (RSIN 006241165).

Het bestuur van die vereniging bestaat uit:

  • L.H.I. Brummelaar (penningmeester)
  • G.A. Kaai (voorzitter)
  • M. van Setten
  • T.C.A.M. van Woerkom (secretaris)

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Stichting Aandachtscentrum

Via de Stichting Aandachtscentrum, gevestigd te Den Haag (RSIN 816169998), verlopen allerlei praktische zaken rond het Aandachtscentrum (uitbetaling van salarissen, fondsenwerving, verkrijgen van subsidies van de overheid, etc.).

Het bestuur van deze stichting bestaat uit:

  • L.H.I. Brummelaar (penningmeester)
  • G.A. Kaai (voorzitter)
  • T.C.A.M. van Woerkom (secretaris)

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Beroepskrachten

De stichting van het Aandachtscentrum heeft twee professionele medewerkers in dienst: een pastor en een vrijwilligerscoördinator. Beiden hebben een weektaak van formeel 50%. Zij zetten zich samen met de vrijwilligers in om de missie van het Aandachtcentrum gestalte te geven. Deze medewerkers worden beloond volgens de Generale Regeling voor de rechtspositie van kerkelijke medewerkers van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). 

Beleidsplan

Het Beleidsplan 2020-2024 geeft een beschrijving van de werkzaamheden die het Aandachtscentrum verricht, zijn plaats in de samenleving, de organisatie van het werk, de ontwikkelingen en de doelen, de verkrijging, het beheer en de besteding van de financiële middelen en de resultaten die het Aandachtscentrum voor ogen heeft.

Jaarrekeningen en jaarverslagen vereniging

Over 2020 is een jaarrekening opgemaakt en is een jaarverslag geschreven.

Jaarrekeningen en jaarverslagen zijn ook over voorgaande jaren opgemaakt en geschreven:

Jaarrekening stichting

De jaarrekening van de stichting is vanaf 2020 geconsolideerd met de jaarrekening van de vereniging

Gedragscode privacy

Het Aandachtscentrum heeft een gedragscode waarin wordt aangegeven hoe het persoonsgegevens verzamelt en bewerkt en op welke manier deze gegevens worden gebruikt.