Gedragscode privacy

1. Inleiding

Het Aandachtscentrum houdt een vriendenbestand aan, ten behoeve van het informeren van vrienden (donateurs) en is beheerder van de website www.aandachtscentrumdenhaag.nl. Daarnaast worden van zowel de medewerkenden (vrijwilligers) als vertegenwoordigers van lidkerken gegevens bijgehouden, respectievelijk voor het regelen van het rooster als het informeren ten behoeve van de ALV. In deze gedragscode wordt aangegeven hoe het Aandachtscentrum persoonsgegevens verzamelt en bewerkt en op welke manier deze gegevens worden gebruikt. Daarnaast dient de gedragscode om alle betrokkenen bij het Aandachtscentrum inzicht te geven in de verwerkingen die met hun gegevens worden gedaan. Het Aandachtscentrum zet zich in voor bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van vrienden, medewerkenden en vertegenwoordigers worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd tegen misbruik. Het Aandachtscentrum houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens worden door het Aandachtscentrum verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan het Aandachtscentrum alleen ter beschikking, nadat u toestemming heeft gegeven voor gebruik van uw gegevens. Deze gegevens betreffen:

Vrienden

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer

Medewerkenden

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (alleen indien er spake is van een vergoeding)

Van vertegenwoordigers van lidkerken wordt alleen naam, adres en e-mailadres vastgelegd. Hiervoor moet expliciete toestemming worden gegeven. Indien deze toestemming niet gegeven is, zal het contact verlopen via het postadres van de lidkerk.

Data met betrekking tot bezoeken aan de website van het Aandachtscentrum worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Het enige vastgelegde gegeven is het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker.

3. Op welke manier worden de persoonsgegevens gebruikt?

Het Aandachtscentrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Vrienden

 • Indien gewenst: versturen van de aandachtcentrum nieuwbrief
 • Innen van de vriendenbijdrage

Medewerkenden

 • Communicatie rond opstellen van het rooster voor de bezetting van het aandachtscentrum
 • Versturen van uitnodigingen voor medewerkendenavonden en de nieuwsbrief/nieuwsbrieven over het aandachtscentrum en/of medewerkendenactiviteiten

Vertegenwoordigers

 • Versturen van uitnodigingen en stukken voor de ALV

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Het Aandachtscentrum neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige bewerking en misbruik.

5. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U heeft het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het bestuur van het Aandachtscentrum. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

6. Wijzigingen van deze gedragscode

Het bestuur van het Aandachtscentrum behoudt zich het recht voor om deze gedragscode te wijzigen. Van wijzigingen, die de van u vastgelegde persoonsgegevens betreffen, wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.

7. Contact

Voor vragen of suggesties met betrekking tot deze gedragscode en met vragen over verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot het bestuur van het Aandachtscentrum.