Wie zijn we?Huiskamer in de stad

Wie je ook bent, iedereen heeft op zijn manier behoefte aan aandacht en respect. Dat is in onze hedendaagse samenleving helaas niet een vanzelfsprekendheid.

Onze vrijwilligers willen hierin tegemoet komen en proberen de bezoekers een gevoel van gemeenschap en verbondenheid te geven waardoor zij zich minder kwetsbaar voelen in de chaos van het leven. Dat doen we door een huiskamer in de stad te zijn, een plek voor ontmoeting en stilte.
Er worden activiteiten georganiseerd en er is een stilteruimte voor een kort moment van bezinning. Bij het opsteken van een kaarsje kan wie dat wil zijn gedachten of gevoelens uitspreken.

Het Aandachtscentrum in het hart van Den Haag is een plek waar mensen zich ‘onvoorwaardelijk’ gekend en gezien weten.

Een plek voor iedereen

In april 1983 werd het Aandachtscentrum opgericht door een aantal kerken in Den Haag. Geïnspireerd door waarden als solidariteit, barmhartigheid,gerechtigheid en liefde werd een plek gecreëerd waar mensen geborgenheid kunnen vinden.

‘Mensen weer mens laten worden, dat is wat aandacht doet.
Voor iedereen, in het centrum van Den Haag.’

Gastvrijheid

Vaak gaat het om sociaal kwetsbare mensen met meerdere problemen op het gebied van gezondheid, financiën etc. Er komen veel mensen die eenzaam zijn of dak- en thuisloos, mensen met een licht verstandelijke beperking of met psychische problemen.
De bezoekers mogen anoniem blijven. De geloofsovertuiging van de ander wordt gerespecteerd.
Echt iedereen is welkom!

Voor een impressie van het Aandachtscentrum zie deze video: