Wie zijn we?

Aandacht

Het Oecumenisch Aandachtscentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed.

Iedereen welkom

Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.

Ook kunnen zij informatie of raad verkrijgen als ze de weg niet weten in het ingewikkelde netwerk van hulp- en welzijnsinstellingen. Gaat het om een specifiek probleem, dan helpen wij met het vinden van de juiste instantie of persoon voor hulp of begeleiding.

Behoefte aan een gesprek?

Voor wie eens vertrouwelijk met iemand wil praten over wat hem of haar bijzonder bezig houdt of dwars zit, in verband met het geloof, een praktisch of persoonlijk probleem. Dan kan een enkel gesprek verhelderend werken.

De gastvrouwen en gastheren zijn gemotiveerde vrijwilligers, onder professionele leiding die zich willen laten raken door de noden of kwetsbaarheid van de ander. Zij vormen samen met de gasten een gemeenschap op basis van gelijkwaardigheid en respect.