Het Aandachtscentrum zoekt vrijwilligers

Kun je omgaan met bijzondere mensen? En heb jij voor hen een warm hart?

Het Oecumenisch Aandachtscentrum in de Schoolstraat zoekt vrijwilligers die kwetsbare medemensen een warm hart toedragen.

Geïnspireerd door waarden als solidariteit, barmhartigheid en liefde bieden wij een ‘huiskamer’ voor bezoekers. Naar het Aandachtscentrum komen mensen die hun verhaal kwijt willen en naar hen luistert. Gewoon een beetje aandacht van een ander mens. Zo proberen we de bezoekers een gevoel van gemeenschap en verbondenheid te geven.

Het Aandachtscentrum kan er zijn door de inzet van vrijwilligers; zij zorgen ervoor dat het inloophuis opengaat en een ‘huiskamer’ wordt gevormd.

Wat doe je:

  • Onze bezoekers welkom heten;
  • Je biedt hen een kopje koffie of thee aan en gaat dan bij hen zitten om af te wachten wat zich verder aan ontmoeting ontvouwt;
  • Eventueel gesprekken voeren met de bezoekers;
  • Na afloop enkele opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.

In het Aandachtscentrum ligt de nadruk op het geven van aandacht, niet op de hulpverlening. Samen met 2 andere vrijwilligers ben je 1x in de week/14 dagen een dagdeel aanwezig.

Regelmatig komen de vrijwilligers bij elkaar voor training en om onderling contact te houden.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn betrokken bij de medemens, kunnen luisteren en aandacht geven. Zij hebben ervaring in het omgaan met diverse soorten mensen in verschillende omstandigheden. Zij hebben interesse naar mensen die maatschappelijk tussen wal en schip zijn geraakt. Zij brengen het op niet direct met oplossingen te komen. Vrijwilligers werken goed samen in een teamverband en zij voelen zich thuis in de oecumenische achtergrond van het Aandachtscentrum.

Belangstelling?

Heb je interesse of wil je eerst een keer langskomen? Neem contact op met: Nathalie Scholtes, vrijwilligerscoördinator, nathalie@aandachtscentrumdenhaag.nl, tel: 070 – 3651412. Of loop gewoon eens binnen voor een praatje. Iedere belangstellende is van harte welkom. Een bezoekje verplicht tot niets en is altijd waardevol!

Voor een volledige omschrijving van de vrijwilligersfunctie zie hieronder: